Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

laman web ini dibangunkan oleh ustaz md zuki bin hashim, institut perguruan sultan abdul halim, sungai petani, kedah, malaysia

Tugasan Kemahiran Belajar
( Dalam proses kemaskini )


OWNER
TAJUK/SOALAN
PANDUAN
RUJUKAN
CATATAN
1.1 Konsep dan Kepentingan Kemahiran Belajar 1. Maksud Kemahiran Belajar.
2. Kepentingan kemahiran belajar.
K g
1.2 Manusia dan persekitaran sebagai sumber maklumat dalam proses pembelajaran. 1. Sumber manusia seperti ahli politik, pakar, penguatkuasa dan orang awam.
2. Sumber persekitaran seperti bunyi, warna,cahaya, bau dan pergerakan.
K g
1.2 Media sebagai sumber maklumat dalam proses pembelajaran. 1. Media elektronik seperi audio visual dan komputer.
2. Media cetak seperti bahan bertulis dan bahan grafik.
3. Media tiga dimensi seperti realia, model, diorama, mobil, topeng, boneka, akuarium dan terrarium.
K g
2.1 Perpustakaan sebagai pusat sumber maklumat dalamproses pembelajaran. 1. Kad katalog
2. Indek biografi
3. Indek akhbar
4. Abstrak
5. Rujukan pada buku
6. Katalog on line. 7. Carian di internet
K g
2.1 Penyelidikan sebagai sumber maklumat dalam proses pembelajaran. 1. Pernyataan masalah
2. Persoalan kajian
3. Hipotesis kajian
4. Sorotan literatur
5. Kaedah kajian ( temubual, pemerhatian dan bahan bercetak )
6. Instrumen kajian
7. Pengumpulan data
8. Analisis data
9. Ulasan dan cadangan
K g
2.1 Kemahiran membaca dan mendengar 1. Membaca secara pantas melalui skimming dan scanning.
2. Membaca secara kritis melalui KWLH dan SQ3R.
3. Mendengar dan membuat catatan.
4. Mendengar dengan penuh tumpuan.
5. Mendengar dan menyoal.
K g
2.1 Kemahiran menyediakan nota dalam proses pembelajaran 1. Peta minda.
2. Pengurusan grafik.
3. Singkatan.
4. Note slips.
K g
2.2 Kemahiran menganlisis dalam proses pembelajaran 1.
2. .
3. .
4. .
5. .
8. .
K g
2.Kemahiran mentafsir dalam proses pembelajaran 1. .
2. .
3. .
4. .
K g
2.2 Kemahiran menilai dalam proses pembelajaran 1. .
2. .
3. .
K g
2.2 Kemahiran mensintesis dalam proses pembelajaran 1. .
2. .
3. .
4. .
K g
2.3 Teknik meningkatkan daya ingatan dalamproses pembelajaran. 1. Teknik mnemonik.
2. teknik lokus.
3. Teknik chunking.
4. Teknik Rantaian
5. Teknik pegging
K g
3.1 Pelaporan dalam proses pembelajaran 1. Laporan bertulis dan lisan.
2. Penulisan biografi ( APA ).
K g
3.2 Persembahan dalam proses pembelajaran 1. Persembahan elektroni
2. Persembahan pameran.
K g


BIBLIOGRAFI